Elektronicky monitoring
Pult centralizované ochrany (PCO)

Elektonicky monitoring

Více info
Ochranka G4S
FYZICKÁ OSTRAHA OSOB A MAJETKU VÍCE INFO
Operátor
KARIÉRA STA? SE ?LENEM TÝMU VÍCE INFO
Bezpe?nostní systémy A TECHNOLOGIE VÍCE INFO
CASHOVé slu?by kompletní servis VÍCE INFO

Kdo jsme

Bezpe?nostní agentura G4S je světovou jedni?kou v poskytování komplexních bezpe?nostních ?ešení.
Více zde

Zajímavosti o g4s

585tisíc
Zaměstnanc? po celém světě
27let
Zku?eností na ?eském trhu
95
zemí světA

Novinky v g4S

svetluska

G4S pomáhá nevidomým

Na?i kolegové se zú?astnili charitativního běhu Běh pro Světlu?ku a ?tafetového běhu Craft Team Running...

5plus2

?lánek o G4S v tydeníku 5plus2.
Splňte si p?edsevzetí o lep?í práci.
Laver cup

Laver cup

Bezpe?nostní agentura G4S hlídá ?eské akce světového formátu...
Běh pro nadaci McDonalda

Běh pro nadaci Mcdonalda

Na?i kolegové se zú?astnili běhu Birell Run Czech a pomohli nemocnym dětem...
Bezpe?nostní rentgeny

Po?adatelé halových akcí se bojí

Nakupují bezpe?nostní rentgeny ve velkém...
Obchodní tym G4S

Obchodní tým zdolal Sně?ku

Ná? tym z oddělení obchodu zdolal nejvy??í horu ?eské republiky..
Secority den s G4S a Policií ?eské republiky

děkujeme vám za náv?těvu

Děkujeme Vám za náv?těvu na?eho stánku na akci X. ro?ník Dne s policií v Praze - Letňanech
Den s G4S a policií ?eské republiky

Den s policií

G4S CZ Vás srde?ně zve na Den s policí 17.6.2017 v Praze - Letňanech..
Kriminalita v oblasti kamionové dopravy

Kriminalita v oblasti kamionové dopravy

Kriminalita v oblasti kamionové dopravy se za poslední rok zvy?ila v 72,3%, zlo?iny se nevyhnuly 34 zemím v regionu EMEA...
Pr?zkum G4S cash solutions

Pr?zkum G4S Cash Solutions

Obchodníci vynalo?í p?es 1 % z obratu
hotovost p?epo?ítávají a? 9krát

SPOLUPRÁCE s g4s

Personální oddělení

Máte zájem o pracovat pro světovou jedni?ku v poskytování bezpe?nostních ?e?ení? Neváhejte nás kontaktovat a za?lete nám sv?j ?ivotopis.

volná pracovní místa

P?idejte se k nám do tymu je?tě dnes! Mo?ná jste to právě Vy, koho hledáme! Prohlédněte si aktuální volné pozice v celé ?eské republice.

Na?i obchodní zástupci

V p?ípadě zájmu o na?e slu?by ?i v p?ípadě jakéhokoliv dotazu k na?im slu?bám, prosím, kontaktujte některého z na?ich obchodních zástupc?.

Kontakt

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.
Logo firmy G4S

G4S

Na Ko?ince 2257/9 Praha 8 180 00
^
成年性色生活片