G4s Security Monitoring objektov Viac info
G4S Security

Fyzická ochrana

Viac info
G4S Fire services

Po?iarna ochrana

Viac info

Kto sme 

Skupina G4S patrí medzi najv???ích zamestnávate?ov. V sú?asnej dobe je aktívna vo viac ako 100 krajinách s viac ako 611 000 zamestnancami
Viac info

fakty o G4S

600 tis.
Zamestnancov
100+
KRajín
100+
Rokov

kontakt

Pre viac informácii nás prosím kontaktujte 

G4S (SK)

Vi?nová 16, BRatislava
^
成年性色生活片