B?Z K?M?Z

tr1G4S; teknoloji entegre güvenlik ürün ve hizmetleri, uzman kadrosu ile dünyada lider güvenlik ?irketidir.
Ne Yap?yoruz

RAKAMLARLA G4S

110 ÜLKE
OPERASYONLAR
  100       YIL   
küresel TECRÜBE
600 B?N 
ÇALI?AN

G4S

1901'de ba?layan uluslar aras? tecrübemizle 1991'den beri Türkiye’yi koruyoruz

G4S, 400’den fazla firma, 500’ün üzerinde i? yerinde, 5188 say?l? kanuna uygun olarak yerle?tirilen 4000’in üzerinde güvenlik personeli ile profesyonel güvenlik anlay???n?n
Türkiye’deki temsilcisi ve ?ncüsüdür .

ne yap?yoruz

Dünya üzerindeki milyonlarca insan?n
refah ve huzurunu korumak i?in ?al???yor, daha
güvenli ve geli?mi? ?al??ma ve ya?am alanlar?n?n olu?turulmas?na yard?mc? oluyoruz. Ne Yap?yoruz

TEK ADRESTEN GÜVENL?K 

G4S olarak kaliteden asla taviz vermeden milli projelerimizi hayata ge?iriyoruz. 100 y?ll?k küresel bilgi birikimini arkam?za alarak, kendi sekt?rlerinin en iyileri olan i? ortaklar?m?z?n tüm güvenlik ihtiya?lar?n? tek bir adresten kar??lamay? hedefliyoruz. Biz Kimiz

MüKEMMEL OPERASYON KAL?TEM?ZLE, yerel güvenlik sekt?ründe EN YEN?L?K??, S?STEMAT?K, Mü?TER? ODAKLI güvenlik firmas? 

G4S info  Turkiye

MASLAK MAH.SÜMER SOKAK.NO :3 AYAZA?A T?CARET MERKEZ? KAT 8 SARIYER ?STANBUL 
^
成年性色生活片